Pravidelné roční prohlídky

Důvody proč provádět roční pravidelný servis:

  1. Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším poškození.
  2. U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i roční servis prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od data uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky. Tyto prohlídky doporučujeme provádět mimo topnou sezónu – tj. od dubna do konce srpna. Totéž platí i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav nefunkčních spotřebičů.

Co obnáší roční prohlídka?

Roční prohlídka se skládá z vyčištění primárního výměníku, vyčištění hořáků, seřízení plynové armatury ( tlak plynu na hořáku ), kontroly účinnosti spotřebiče, dotlakování expanzní nádoby, kontroly funkčnosti plynového kotle a jeho bezpečného provozu.

Uvedení kotle do provozu:

Uvedení kotle do provozu a případnou opravu smí provést pouze servisní technik s platným osvědčením od výrobce. Po instalaci nového plynového kotle je nutno jej seřídit na potřebný výkon, odzkoušet všechny bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost jeho připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i okruhu ohřevu užitkové vody. Uvedení nového plynového kotle do provozu a zapojení prostorového termostatu není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady spojené s cestovními náklady servisního technika hradí zákazník.

kontrola spal ce